WehoPex

Betonirakenteinen lattia

Betonilattiaan asennetulla WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmällä saavutetaan toimivin ja lämpötaloudellisesti paras ratkaisu.

Perinteinen betonilattia luovuttaa lämmön vaivattomasti huonetilaan ja lämpö jakaantuu tasaisesti koko lattiapinta-alalle.

Lattialämmitysputket betonilattiassa

Asuinrakennuksissa WehoFloor-lattialämmitys-järjestelmä toteutetaan yleensä 20 tai 16 mm putkella betonivaluun. Tällöin lattiasta saadaan mahdollisimman tasalämpöinen.

16 mm putkikoolla putkitusperiaatteena on ns. kaksoisspiraali, jolloin putket asennetaan ensin ulkoseinälle ja tiheämmälle asennusvälille. Suositeltava maksimipiirin pituus 16 mm putkella on 80 metriä, jolloin n. 10-15 m² alueeseen riittää yksi lämmityspiiri.

Isoissa tiloissa ja halleissa, joissa on tehtävä pitkiä piiriä, suunnitellaan lattialämmitysjärjestelmä 20 mm putkella. Asennus voidaan tehdä joko rivi- tai spiraaliasennuksena.

 

 

Lattialämmityksen asennus betonilattiaan

Betonilaatassa lämmitysputkien asennussyvyys on 30–40 mm. Putki kiinnitetään betoniteräsverkkoon muovisilla kiinnityspannoilla tai putkikiinnikkeillä.

Maanvaraisen betonilaatan ja perus- tai ontelolaatan päälle tulevan pintalaatan paksuus on yleensä 70-100 mm. Teräsverkko korotetaan eristeestä. Tällöin verkko vahvistaa betonirakennetta ja samalla  putken lämmönluovutuskyky paranee.

Mikäli perustuksien kannalta joudutaan valamaan paksumpi laatta, reagoi lattialämmitys ulkolämpötilan muutoksiin hitaammin.