WehoPex

Yleisimmin kysytyt kysymykset

1. Paljonko lattialämmitysjärjestelmä sisältää vettä?

Lämmitysjärjestelmän tilavuus eri putkikokoluokilla saadaan laskettua oheisen taulukon avulla. Järjestelmän tilavuus lasketaan kaavalla π x R² x putkimäärä lattiassa, missä R on putken sisäsäde.

Putkikoko mm 16 20 25
Tilavuus litraa / putkimetri 0,133 0,201 0,327
Esim. 1000 m putkistossa tilavuus l 133 201

327

 

2. Mihin sijoitetaan termostaattien lattia-anturi?

Lattia-anturin sijoitus tulee betonivaluun mahdollisimman lähelle lattian pintaa. Käytännössä se on mahdollista asentamalla suojaputki (halkaisija vähintään 10 mm), johon anturi voidaan sujuttaa termostaattiasennuksen aikana.

3. Mitä kaapelia käytetään huonetermostaateille johdotuksessa?

  • Kaapelissa tulee olla kolme johtoa.
  • 24 V järjestelmässä sähköjohdoksi riittää alle 1,5 mm²
  • 230 V järjestelmässä suositellaan käytettäväksi 1,5 mm² sähköjohtoja

4. Mistä johtuu, että yksi huonetila ei lämpene?

Oikein toimiessaan lattialämmitysjärjestelmässä kaikki huonetilat lämpenevät tasaisesti. Mikään tila ei saa jäädä kylmäksi. Yleinen ongelma lämmitysjärjetelmissä on ilma. Ilma vaikeuttaa veden virtaamista ja lämmön luovustusta. Varmista asentajaltasi, että lattialämmityspiiri on varmasti ilmattu.

Mikäli huone lämpenee huonetermostaatin avulla, tarkista riittääkö huoneeseen lämpö ilman termostaattiohjausta. Tämä voidaan tehdä irrottamalla jakotukista ko. piirin toimilaite. Mikäli tila lämpenee, tarkista termostaatin toiminta sähköurakoitsijan kanssa.

5. Mistä johtuu, että lämpöä ei saada tarpeeksi hyvin ohjattua huonekohtaisesti?

  • Varmista asentajaltasi, että lämmityspiirit on esisäädetty.
  • Varmista, että piirit on merkitty oikein ja termostaatit ohjaavat oikeaa lämmityspiiriä. Joissakin tapauksissa piirimerkinnät ja termostaattien kytkennät ovat menneet ristiin, jolloin huonelämpötila ei vastaa termostaatille asetettua.
  • Huomioi, että betonilattioissa lattia luovuttaa lämpöä hitaasti. Joskus lämpötilan tasaantuminen saattaa kestää jopa vuorokauden.

6. Voiko virtausmittari jumittua?

Virtausmittareissa kiertää sama vesi kuin koko lämmitysjärjestelmässä. Käytön myötä järjestelmään saattaa kerääntyä roskia. Mittarit voi irrottaa ja huuhdella. Sulje ensin jakotukin pääsulut ja irrota sitten mittarit yksitellen esim. jakoavainta apuna käyttäen ja huuhtele mittarit. Kiinnitä mittarit sen jälkeen takaisin. Varmista, että mittarit ovat varmasti hyvin kiinni ja järjestelmän paine on ennallaan. Järjestelmän ilmaus on hyvä suorittaa myös huuhtelun jälkeen.

7. Mitä suunnitelmien arvot tarkoittavat?

Suunnitelmassa on merkitty jokainen lämmityspiiri omalla tunnuksella, esim piiri 5. Tämän lisäksi piirin putkituksesta on ilmoitettu putken asennusväli esim. 150/300 mm.

Mitoitustaulukosta selviää jakotukin ja lämmityspiirien virtaamat ja painehäviöt sekä mitoitus lämpötilat ja lämmitystehot.

8. Millä lämpötilalla menovesi kannattaa pitää järjestelmässä?

Pääsääntöisesti lattialämmitysjärjstelmän menoveden lämpötilaa säädetään lämmönlähteen automatiikalla perustuen ulkolämpötilan muutoksiin. Automatiikassa on normaalisti valittavissa useita eri lämpötilakäyriä eri lämpötiloille. Ensimmäisen lämmityskauden aikana kannattaa valita lämmityskäyrä mahdollisimman alhaiselta tasolta kuitenkin siten, että huonelämpötila pysyy normaalina 21 C° ja kosteiden tilojen lattiat mukavan lämpöisenä. Tällöin energiaa kuluu mahdollisimman vähän talon lämmittämiseen.

9. Miten estetään lattialämmitysputkien jäätyminen esim. kesämökkikäytössä?

Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmän käyttöön voi tulla taukoja ja rakennus on valvomaton tai lattialämmitysputkisto on sijoitettu ulkoterassin lattiaan, suositellaan että järjestelmässä käytetään n. 30-40% vesi-glykoliseosta. Tämä varmistaa, ettei putkistossa oleva vesi pääse jäätymään.

10. Mikä on lattialämmitysputken kestoikä?

PEX-putkia on käytetty lattialämmitysjärjestelmissä jo 70-luvulta lähtien ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Laboratorioissa tehdyillä rasitustesteillä voidaan todeta, että PEX-putki kestää hyvin kovia lämpötiloja ja painetta  ja putken kestoikä on vähintään rakennuksen oletettu elinikä (50 vuotta). Käytännössä lattialämmitysjärjes-telmässä on käytössä matlat lämpötilat ja pienet paineet, eikä putkea rasiteta mekaanisesti, joten putket kestävät paljon pidempään kuin säädöksissä vaadittavat 50 vuotta.