WehoPex

Tuoteluettelo

WehoPEX-tuoteluettelo

WehoPEX-tuoteluettelo

WehoSani

WehoSani-putket on tarkoitettu käyttövesiputkiksi kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle. WehoSaniputket valmistetaan ristisilloitetusta polyeteenistä (PE-Xa).

WehoRadi

WehoRadi-putket on tarkoitettu käytettäviksi lämmönsiirtoputkistoissa kuten esim. radiaattori-putkistoina. WehoRadi-putket valmistetaan ristisilloitetusta polyeteenistä (PE-Xa) ja ne on happidiffuusiosuojattu.

WehoFloor

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä on rakennettu laadukkaista komponenteista. Järjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan projektikohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään luotettavaa happidiffuusiosuojattua PE-Xa-lattialäm- mitysputkea.

WehoPress

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmän käyttö-alueita ovat lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesi-sovellukset. Järjestelmä koostuu puristettavista liittimistä ja komposiittiputkesta, jonka rakenne koostuu PE-X- ja alumiinikerroksista. Rakenteensa ansiosta putki on helppo asentaa sekä työstää ja se pysyy suorana myös pinta-asennuksissa. Järjestelmälle on myönnetty järjestelmätyyppi-hyväksyntä käyttövedelle. Kaikkien yhteiden ja liittimien vedenkoskettamat osat ovat sinkkikadon kestäviä.

 

WehoFloor-lattialämmitysputket

WehoFloor-lattialämmitysputket vaikuttavat merkittävästi koko järjestelmän toimivuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen. WehoFloor-järjestelmässä käytettävät lattialämmitysputket on valmistettu ristisilloitetusta polyeteenistä (PEX) ja varustettu happisuojalla.

PEX-materiaalilla voidaan varmistua että lattialämmitysputket kestävät talon koko elinkaaren ajan.

PEX-putkilla vuosikymmenten käyttökokemus

Lattialämmitysjärjestelmissä on jo vuosikymmenet käytetty ristisilloitettuja polyeteeniputkia. Ristisilloittunutta polyeteeniputkea kutsutaan PEX-putkeksi. PEX-putkissa on korkea lämpötilan ja paineen kesto. Eri vahvuisilla seinämillä voidaan vielä varmistaa paineen ja lämpötilan kesto erilaisiin tarkoituksiin.

PEX-putkia voidaan valmistaa eri tavoilla, joka ilmenee putkien merkinnöistä. WehoFloor-järjestelmässä on käytössä PE-Xa -putki, jonka ristisilloitusaste on kaikkein korkein ja paineen ja lämpötilan kesto paras mahdollinen.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään 17 ja 20 mm:n putkikokoja. Putkikoko määritetään käyttötarkoituksen mukaan.

Tarvittaessa WehoFloor-järjestelmä voidaan toteuttaa myös WehoPress-komposiittiputkilla.