WehoPex

WehoFloor-lattialämmitysputket

WehoFloor-lattialämmitysputket vaikuttavat merkittävästi koko järjestelmän toimivuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen. WehoFloor-järjestelmässä käytettävät lattialämmitysputket on valmistettu ristisilloitetusta polyeteenistä (PEX) ja varustettu happisuojalla.

PEX-materiaalilla voidaan varmistua että lattialämmitysputket kestävät talon koko elinkaaren ajan.

PEX-putkilla vuosikymmenten käyttökokemus

Lattialämmitysjärjestelmissä on jo vuosikymmenet käytetty ristisilloitettuja polyeteeniputkia. Ristisilloittunutta polyeteeniputkea kutsutaan PEX-putkeksi. PEX-putkissa on korkea lämpötilan ja paineen kesto. Eri vahvuisilla seinämillä voidaan vielä varmistaa paineen ja lämpötilan kesto erilaisiin tarkoituksiin.

PEX-putkia voidaan valmistaa eri tavoilla, joka ilmenee putkien merkinnöistä. WehoFloor-järjestelmässä on käytössä PE-Xa -putki, jonka ristisilloitusaste on kaikkein korkein ja paineen ja lämpötilan kesto paras mahdollinen.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään 17 ja 20 mm:n putkikokoja. Putkikoko määritetään käyttötarkoituksen mukaan.

Tarvittaessa WehoFloor-järjestelmä voidaan toteuttaa myös WehoPress-komposiittiputkilla.