WehoPex

Käyttäessänne KWH Pipen (jäljempänä Palveluntarjoaja) World Wide Web (WWW) sivuja, hyväksytte seuraavat ehdot. Mikäli ette hyväksy ehtoja, ette ole oikeutettu käyttämään sivuja.

Näiden sivujen omistus- ja tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty, ovat pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai niiden osan, julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen on, ilman Palveluntarjoajan lupaa, kielletty. Kielto ei koske säilyttämistä omalla henkilökohtaisella tietokoneella eikä sivujen tai niiden osan tulostamista omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen, käyttöön. Nämä sivut sisältöineen on tarkoitettu palvelemaan Palveluntarjoajasta ja Palvelutarjoajan liiketoiminnasta kiinnostuneita. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei näillä sivuilla esiinny virheitä eikä myöskään näiden sivujen keskeytyksetöntä saatavuutta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tai sulkea nämä sivut tai osan näistä sivuista milloin tahansa.

Näillä sivuilla voi olla linkkejä muille Internet sivuille. Teidän tulee tutustua näiden sivujen käyttöehtoihin ennen niiden käyttöä. Palveluntarjoaja ei kontrolloi näitä sivuja eikä niiden sisältöä. Palveluntarjoaja ei myöskään ota vastuuta näiden sivujen sisällöstä. Linkki muille kuin Palvelutarjoajan sivuille ei tarkoita, että Palveluntarjoaja hyväksyy mainituilla sivuilla esitetyn informaation, tuotteet tai palvelut.

Informaation ja palvelun sisältö näillä sivuilla toimitetaan “sitoumuksetta ja sellaisenaan” eikä Palveluntarjoaja anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja eikä myöskään Palveluntarjoajan tytär- tai sisaryhtiöt vastaa mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista, joko suorista tai epäsuorista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai näitä sivuilta linkitettyjen sivujen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

KWH Pipe on KWH-yhtymä Oy:n rekisteröity tavaramerkki. KWH Pipen tuotteiden nimet ovat joko Oy KWH Pipe Ab:n tai KWH-yhtymä Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut näillä sivustoilla mainitut tuotteet ja yritykset saattavat olla niiden laillisten omistajien tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Näiden sivujen käyttö ei anna teille lisenssiä tai oikeutta käyttää näillä sivustoilla ilmenevää grafiikkaa, ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen niiden omistusoikeuden haltijan, antamaa kirjallista lupaa.

© Tekijänoikeus KWH Pipe Group 2008. Kaikki oikeudet pidätetään.