WehoPex

Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet

Lattialämmitys perustuu lämpimän veden virtaamiseen lattia-lämmitysputkistoissa ja lämmön siirtymiseen putkistoista lattia-rakenteisiin ja sitä kautta huoneistoihin.

Nykyiset rakennusmääräykset edellyttävät rakennuksilta hyvää eris-tystä, jolloin lämmityksen tehontarve huoneistossa on n.35–70W/m². Lämmittämiseen riittää 30–40°C vesi, joka luovuttaa lämmön huoneeseen.

Huoneen lämmöntehotarve suunnittelun lähtökohtana

Suunnittelun ja mitoituksen lähtökohtana lasketaan jokaisen lämmitettävän huoneen lämmöntehotarpeet ja tilan käyttötarkoitus, joiden perusteella lattialämmityspiirien mitoitusvirtaamat määritetään.

Mitoituksessa otetaan huomioon lattian pinta-materiaalin vaatimat olosuhteet ja rajoitukset, millä varmistetaan ettei lattiamateriaalitoimittajan asettamia lattian pintalämpötiloja ylitetä missään olosuhteissa.

 

 

Suunnittelun pääperiaatteet

Suunnittelussa pääperiaate on seuraava: jos lämmöntarve on suuri, tihennetään asennusväliä tällä alueella ja jakotukilta viedään putki ensin sinne, missä lämmönluovutustarpeet ovat suurimpia esim. ulkoseinien vieressä ja ikkunoiden alla.

Kaikkiin huoneisiin tulee omat piirinsä, jotta huoneen lämpötilaa pystytään ohjaamaan. Suureen tilaan voidaan suunnitella myös useita piirejä. Samanarvoisia tiloja voidaan ohjata yhdellä piirillä (esim. sauna & pesuhuone tai makuuhuone & vaatehuone).

Virtaamat piireissä toimivat esisäätöarvoina, jotka säädetään kohdalleen jakotukin esisäätöventtiilistä virtausmittareita apuna käyttäen.

Suunnittelun lähtökohdat:

  • Spiraali- tai kaksoisspiraaliasennus 16 mm putkella, riviasennus 20 mm putkilla
  • Huonekohtaiset termostaatit
  • Järjestelmä mitoitetaan aina yksilöllisesti kohteen mukaan
  • Suunnittelurajana jakotukin sulut tai muoviset syöttövesiputket

Pikaohjeistus Kymdata Oy:n Cads-suunnittelu-ohjelmaan