WehoPex

Tuoteturva

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä on suunniteltu kestämään pitkään. Putkien pitkäaikaiskestävyys täyttää DIN 16892:n ja 4726:n asettamat vaatimukset

Järjestelmän materiaaleissa, asennuksessa ja suunnittelussa noudatetaan Suomen Rakennus-määräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita sekä WehoFloor-attialämmitysjärjestelmän asennus-ohjeita.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä on yksi Uponorin tuotemerkeistä ja kuuluu Uponor Tuoteturvan piiriin. Tuoteturvan sisältö on seuraavanlainen:

Uponor Tuoteturva

Uponor on 100 vuotta Suomessa toiminut vastuullinen yritys, joka valmistaa ja tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Uponor noudattaa Suomen kuluttajansuoja- sekä tuotevastuulakia. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan. 

Jos Uponorin tuotteessa on vika 

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. 

Jos Uponorin tuotteesta on aiheutunut vahinko 

Jos Uponorin tuote on aiheuttanut henkilövahingon tai vahinkoa yksityiseen käyttöön tarkoitetulle muulle omaisuudelle, Uponorin vastuu määräytyy tuotevastuulain mukaisesti. Tuotevastuulain mukainen valmistajan ja ETA alueelle maahantuovan vastuuaika on 10 vuotta tuotteen liikkeelle laskusta. Tyypillinen esimerkki Uponorille tuotevastuulain alla korvattavaksi tulevasta vahingosta on viallisesta putkesta tai liittimestä aiheutunut vuoto omakotitalon käyttövesiputkistossa niin, että seinä- tai lattiarakenteita kastuu. Korvattava vahinko tuotevastuulain perusteella on tällöin muulle omaisuudelle kuin itse putkelle aiheutunut vahinko. 

Jos Uponorin tuote on asennettu virheellisesti 

Jos Uponorin tuote rikkoutuu tai aiheuttaa vahinkoa asennuksessa tehdyn virheen takia, vahingon korjaamisesta ja mahdollisesta korvaamisesta vastaa asennuksen tehnyt. Suosittelemme aina käyttämään asentajana asiantuntevaa LVI-alan ammattilaista.