WehoPex

WehoFloor-lattialämmitys TV-talossa

Valkeakosken asuntomessujen 2009 TV-talo on Suomen ensim-mäisiä passiivitaloja. Passiivitalon lämmittämiseen tarvitaan vain viidennes tavallisen omakotitalon vaatimasta energiasta, mutta putkistoa ja automatiikkaa energiapihi talo nielee monen tavallisen edestä.

KWH Pipe on yksi TV-talon yhteistyökumppaneista, ja toimittaa kohteeseen mm. WehoFloor -lattialämmitysjärjestelmän.

Energiatehokkuutta passiivitaloratkaisulla

Rakennusmääräysten kiristyessä talotehtaat ja rakennuttajat ovat alkaneet etsiä energiatehok-kaampia ratkaisuja talotekniikkaan ja rakennusten eristämiseen. Passiivitalorakentaminen ei kuitenkaan ole kovin tuttua vielä edes rakennusalan ammat-tilaisille, joten Suomen Asuntomessujen ja Joka kodin asuntomarkkinoiden TV-talo on tärkeä suunnannäyttäjä.

Passiivitalon määritelmistä on tehty monia eri arvioita, mutta pääperiaatteena voidaan pitää rakennuksen lämpöhäviötä, joka on noin 20 % normaalitalon häviöstä. Eli TV-talonkin lämmittämiseen tarvitaan vain viidennes tavallisen omakotitalon vaatimasta lämpöenergiasta.

Matalaenergiarakentamisella halutaan nimenomaan saada parannettua rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä lämmittämisellä on suuri merkitys. Energiatehokkuutta parantamalla hiilidioksidipäästöt pienenevät merkittävästi.

Lattialämmitys hoitaa lämmönjaon

KWH Pipe on yksi TV-talon yhteistyökumppaneista, ja toimittaa kohteeseen talotekniset muoviputki-järjestelmät eli vesijohdot, viemärit, kaivot, lattia-lämmitys- ja salaojajärjestelmät.

Erityisesti huomiota on saanut Weho-Floor-lattialämmitysjärjestelmä, jonka asentamista ja mitoitusta seurattiin syyskuussa 2008 Joka kodin asuntomarkkinoilla. Monia kiinnostaa, miksi passiivitalossa ylipäätään on lämmitysjärjestelmä.

Eikö järeästi eristetty talo riitä pitämään kylmän ulkona ja lämmön sisällä?

Vaikka kodinkoneista ja sähkölaitteista saadaan lämpökuormaa talon sisäilmaan, ei niiden varaan voida laskea koko talon lämmitystä – varsinkaan silloin kun talon asukkaat ovat poissa kotoa.

TV-talon päälämmönlähde on takka, jonka savukaasujen lämmöstä saadaan noin 70 % talteen hormia ympäröivään lämminvesivaraajaan. Talossa on kaikkiaan kaksi varaajaa, joita lämmitetään myös aurinkoenergialla. Lämmönjako tapahtuu lattialämmityksen avulla. TV-talon WehoFloor-lattia-lämmitysjärjestelmä suunniteltiin ja mitoitettiin mahdollisimman energiatehokkaaksi.

Kun halutaan energiatehokas lämmitysjärjestelmä, on menoveden lämpötilan oltava alhainen. Käytännössä tämä onnistuu mitoittamalla putkia enemmän kuin lämpöteho vaatii, mutta kuitenkin järkevästi. Lämmityspiireille menevät siirtoputket asennettiin suojaputkeen. Sillä varmistettiin, etteivät lämmityspiirit lämmitä tilaa, jonka läpi ne kulkevat, vaan vasta lämmitettävää huonetta.

TV-talo toteutetaan yhtenä ensimmäisistä passiivi-taloista Suomessa.